Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu
im. dr Józefa Bednarza


Wejście